Ontdek wat je kunt leren,
leer wat je kunt ontdekken

Het Rijks is er voor alle leerlingen met een vmbo advies in de regio Nijmegen die graag willen leren door te ontdekken, in de breedst mogelijke zin, in alle leerjaren en in alle leerwegen. Als je naar ons vmbo wilt, met of zonder lwoo, nodigen we je uit om te komen ontdekken of Het Rijks en jij bij elkaar passen.

De leerlingen die in 2017-2018 in leerjaar in van het Rijks starten, krijgen een eigen thuisbasis met een eigen ingang, een eigen aula en eigen lesruimtes. Kijk hier hoe deze thuisbasis er uit komt te zien.

Kom kijken en ontdek hoe leuk leren kan zijn!

 

Actueel: Login Magister voor leerlingen locatie Goffertweg!

Door een technische aanpassing zijn de wachtwoorden van Magister van de leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 van de Goffertweg niet meer geldig. Dit was onvoorzien en kwam vandaag (29-08-2017) aan het licht.

Alle mentoren van leerjaar 2, 3 en 4 hebben inmiddels nieuwe tijdelijke wachtwoorden gekregen voor de leerlingen. De mentoren zullen dit zo spoedig mogelijk communiceren met de leerlingen. Uw zoon/ dochter zal eenmalig met dit wachtwoord moeten inloggen. Daarna kunnen zij het wachtwoord weer aanpassen en Magister weer gebruiken.

Als noodoplossing is de meest actuele roosterinformatie voor de leerlingen, per klas hier te vinden.
Let op! Slechts het aangepaste rooster voor de volgende dag is telkens zichtbaar.

Roosterinfo