Ontdek wat je kunt leren,
leer wat je kunt ontdekken

Het Rijks is er voor alle leerlingen met een vmbo advies in de regio Nijmegen die graag willen leren door te ontdekken, in de breedst mogelijke zin, in alle leerjaren en in alle leerwegen. Als je naar ons vmbo wilt, met of zonder lwoo, nodigen we je uit om te komen ontdekken of Het Rijks en jij bij elkaar passen. Neem voor een bezoekje aan onze school contact op met m.otten@het-rijks.nl
De leerlingen die in 2017-2018 in leerjaar in van het Rijks starten, krijgen een eigen thuisbasis met een eigen ingang, een eigen aula en eigen lesruimtes. Kijk hier hoe deze thuisbasis er uit komt te zien.

Kom kijken en ontdek hoe leuk leren kan zijn!

 

Aanmelden op het Rijks

Het Rijks VMBO Campus kan leerlingen plaatsen waarbij uit de aangeleverde gegevens blijkt dat de school kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In principe komen alle leerlingen, die van de basisschool het advies voor VMBO gekregen hebben, in aanmerking voor plaatsing. Dit advies van de basisschool is bindend.

Wil je nu al informatie over onze school? Neem dan contact op met de onderstaande personen.

Maurice Otten - Teamleider

Marloes Hiethaar - Zorgcoördinator

Klik hier voor uitleg over de plaatsingsprocedure en het tijdpad.
Klik hier voor het aanmeldformulier.