Interne vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen werkt vanuit de Klachtenregeling van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Hierbij staat vertrouwelijkheid voorop.

De interne vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders en personeelsleden en kan hulp bieden bij ongewenste omgangsvormen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld. In geval van een ongewenste omgangsvorm is het uitgangspunt om te proberen er in onderling overleg uit te komen. Soms lukt dat niet en blijft de klacht bestaan. Leerlingen en ouders kunnen dan - in volgorde - de mentor, de afdelingsleider en een conrector of locatiedirecteur inschakelen. In geval van pesten kan ook een beroep gedaan worden op een anti-pestspecialist/coördinator sociale veiligheid.

Wanneer de mensen er samen dan nog niet uitkomen of als er redenen zijn om direct contact op te nemen met een interne vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie, kunnen zij de hulp inroepen van een van de interne vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen.

 

Interne vertrouwenspersonen

Locatie Goffertweg Locatie Hatertseweg
mevrouw N. Bevers (n.bevers@het-rijks.nl) mevrouw J. Coenen (j.coenen@het-rijks.nl)
de heer R. Reijnen (r.reijnen@het-rijks.nl) de heer M. Spee (m.spee@het-rijks.nl)

 

Anti-pestspecialist

Locatie Goffertweg         Locatie Hatertseweg
mevrouw M. Arts (m.arts@het-rijks.nl)      mevrouw K. Dahrs (k.dahrs@het-rijks.nl)