Contactouders

Naast de ouderraad is er in de eerste twee leerjaren een groep contactouders actief. Het streven is om binnen elke klas van de onderbouw één contactouder aan te stellen. De contactouders houden enkele keren per jaar een belronde onder andere ouder(s)/verzorger(s). Tijdens deze belronde stellen zij vragen over hoe ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen de school ervaren. De resultaten van de belrondes worden met de directie besproken tijdens een aantal gezamenlijke bijeenkomsten.