De Medezeggenschapsraad

Zoals elke school heeft Het Rijks een medezeggenschapsraad (dMR). In deze raad zitten medewerkers, leerlingen en ouders. De dMR heeft instemming en advies bevoegdheid voor locatie-overstijgende beleidsaangelegenheden zoals bv. de materiƫle en personele begroting met betrekking tot Het Rijks.

Bovenschoolse zaken, die de gehele Scholengroep Rijk van Nijmegen betreffen, komen aan de orde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Scholengroep. De GMR (De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) heeft instemming en adviesbevoegdheid voor schooloverstijgende beleidsaangelegenheden aangedragen door de algemeen directeur bestuurder van de Scholengroep "Rijk van Nijmegen".