Leren in de praktijk

'Leren in de praktijk' neemt binnen het onderwijs van Het Rijks VMBO campus een belangrijke plaats in. Praktisch leren vindt plaats buiten de school maar ook binnen de school. Dit komt tot uitdrukking zowel in de manier waarop leerlingen de leerstof aangeboden krijgen en verwerken als in de setting waarin het leren plaatsvindt.

Stages bovenbouw

Alle leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg gaan op stage. De school biedt alle leerlingen een passende stageplaats. Het komt echter ook vaak voor dat leerlingen zelf op zoek gaan naar een mogelijkheid om stage te lopen die aansluit bij hun eigen interesses en wensen ter attentie van een eventuele vervolgopleiding.

Sinds enkele jaren is er sprake van een bijzondere samenwerking met een zorgaanbieder (ZZG). Hierbij wordt door leerlingen onder begeleiding van een door school aangestelde en aangestuurde kracht een ontmoetingsruimte gerund in een wooncomplex voor senioren. Deze samenwerking vormt voor alle leerlingen van zorg & welzijn en HBR een vast onderdeel van hun lesprogramma. De school werkt voor de sector zorg & welzijn verder nog samen met een kinderdagverblijf dat in het gebouw aan de Hatertseweg een aparte ruimte huurt en in het kader van onze samenwerking voor leerlingen van zorg & welzijn ruimte biedt om op een echte werkplek te functioneren.