Onderbouw

Een nieuwe koers

Het nieuwe onderwijsprogramma is gebaseerd op het motto: Ontdek wat je kunt leren, leer wat je kunt ontdekken. De nadruk ligt op thematisch leren en veel persoonlijke aandacht. Wij dagen onze leerlingen uit en waar nodig coachen wij ze om zelf op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen voor een vraagstuk. Op deze manier ontdekken ze waar ze goed in zijn en bouwen ze aan zelfvertrouwen. Er is ook extra aandacht voor kinderen die een bijzonder talent hebben op het gebied van sport, ICT of op creatief vlak.