Schoolleiding

Het Rijks zit in een overgangsfase. De beide directieleden zijn overkoepelend aangesteld voor beide locaties. Daarnaast zijn er op beide locaties (zie hieronder) nog teamleiders die verantwoordelijk zijn voor bepaalde profielen.

Directeur
mevrouw M. van de Ven m.vdven@het-rijks.nl


Adjunct directeur
de heer T. van den Hazelkamp t.vdhazelkamp@het-rijks.nl

 

Teamleiders  
Locatie Goffertweg Locatie Hatertseweg
   
onderbouw leerjaar 1: onderbouw leerjaar 2:

de heer T. Dovermann

t.dovermann@het-rijks.nl

de heer P. Venrooij

p.venrooij@het-rijks.nl

onderbouw leerjaar 2:  

de heer H. Tiemessen

h.tiemessen@het-rijks.nl

 
   
bovenbouw HBR-MVI-PIE
bovenbouw E&O en G/T

mevrouw D. Bour

d.bour@het-rijks.nl

de heer H. Leenders

h.leenders@het-rijks.nl

   
bovenbouw G/T-BWI-MT bovenbouw Z&W

de heer R. van Wijk 

r.vwijk@het-rijks.nl

mevrouw M. Verberk

m.verberk@het-rijks.nl

 

 

Bestuur

Het Rijks vmbo campus maakt deel uit van de stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen, waarvan
mevrouw Y. Ulenaers de directeur-bestuurder is. Tot de Scholengroep behoren verder Canisius College, Kandinsky College, NSG Groenewoud, Jorismavo en Pontem College.