Visie op leren

Op Het Rijks werken wij vanuit de verbinding leerling-docent-ouder-omgeving. Die 4 bouwstenen zijn nodig om goed onderwijs op maat te bieden aan onze leerlingen. De verantwoordelijkheid voor ieders bijdrage aan ons onderwijs wordt vastgelegd. Leren vanuit een goede relatie vormt de basis.

De docent is meer dan alleen leraar: hij begeleidt, ondersteunt, stuurt en coacht de leerling. De leerling gebruikt het meesterschap van de docent en de kwaliteiten van anderen om zijn eigen talenten en capaciteiten te ontdekken en te benutten. Wij geven onze leerlingen regie over wat ze leren en hoe ze leren.

Praktisch leren maken we waar in verbinding met de omgeving. Dit gebeurt binnen en buiten Het Rijks en binnen en buiten lestijd. Hiervoor gebruiken we zowel analoge als digitale leermiddelen. Het zichtbaar maken van de ontwikkeling gebeurt middels praktische opdracht, toets, gesprek en werkmap.

De school stimuleert de leerling nu en in de toekomst een plek als volwaardig burger in de samenleving in te nemen.