Buurtinformatie

Op deze pagina richten wij ons specifiek op u als buurtbewoners van Het Rijks. Hier houden we u op de hoogte over zaken die u als omwonende direct aangaan. Deze pagina wordt de komende tijd steeds aangevuld met actuele informatie.

 

Alles gaat zo gewoon mogelijk door. Dat is ons uitgangspunt tijdens de verbouwing en de verhuizing. Leerlingen, collega’s en ouders mogen er weinig tot geen hinder van ondervinden. Ons uitgangspunt dat de bouw weinig tot geen hinder mag veroorzaken geldt ook voor u. 

Hebt u vragen en opmerkingen over de bouw, neem dan contact met ons op. U kunt bellen met het nummer 0543-495010 en vragen naar Christian Wolterink of Roel te Molder.

 

Over de bouw aan de Goffertweg

 • Hoe komt de nieuwe campus er uit te zien?
  Klik hier voor een artist impression van de nieuwbouw.

 

 • Wanneer wordt er gesloopt en gebouwd?
  De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw en de sloop zullen naar verwachting zijn in april 2019 gestart. Volgens planning wordt de bouw opgeleverd in het najaar van 2020.

 

 • Hoe wordt de buurt geïnformeerd over de voortgang van de bouw(plannen)?
  We informeren alle belanghebbende via deze bouwsite. Daarnaast organiseren we tijdens het traject buurtbijeenkomsten om de buurt te informeren. In de aanloopfase is er een klankbordgroep van buurtbewoners samengesteld. De uitnodigingen voor de buurtbijeenkomsten worden huis aan huis verspreid in de directe omgeving van de school.

 

Over de tijdelijke locatie Wezenlaan 71

 • In welke periode wordt de Wezenlaan 71 gebruikt?
  Vanaf januari 2019 tot het najaar van 2020 is dit het onderkomen voor de onderbouw.

 • Welke leerjaren worden op locatie Wezenlaan 71 gehuisvest?
  De leerlingen van leerjaar 1 en 2 worden tijdelijk gehuisvest op deze locatie. Het betreft ongeveer 180 leerlingen.

 

Over de tijdelijke locatie Sint Hubertusstraat 10

 • Wanneer wordt locatie Sint Hubertusstraat 10 in gebruikt?
  Vanaf 1 november 2018 tot het najaar van 2020 wordt deze locatie gebruikt voor de technisch georiënteerde leerlingen van Het Rijks. Het betreft ongeveer 80 leerlingen.
 • Welke leerjaren worden op locatie Sint Hubertusstraat 10 gehuisvest?