Veelgestelde vragen

 • Waarom is de verbouwing van Het Rijks locatie Goffertweg nodig?
  Het schoolgebouw aan de Goffertweg is in 1955 gebouwd en voldoet niet meer aan de eisen van het onderwijs van deze tijd. Doordat het totale aantal kinderen in Nijmegen en omstreken afneemt, neemt het leerlingenaantal wat af en is er een minder groot gebouw nodig.
 • Lijdt het onderwijs onder de verbouwing en verhuizing van de leerlingen van locatie Goffertweg?
  We doen er alles aan om leerlingen, collega’s en ouders zo min mogelijk hinder te laten ondervinden.
  We hebben gezorgd voor goede tijdelijke huisvesting, waarbij kleinschaligheid en persoonlijke aandacht gewaarborgd blijven.
  - De onderbouw heeft een eigen tijdelijke huisvesting aan de Wezenlaan 71.
  - De bovenbouw is tijdelijk gehuisvest op locatie Hatertseweg 404 of Sint Hubertusstraat 10.
 • Blijft het lesrooster en de dagindeling gelijk?
  Het lesrooster en de dagindeling blijven gelijk.

Over de planning van de verbouw/nieuwbouw

 • Wanneer is de verbouwing van het Rijks locatie Goffertweg? Van april 2019 tot augustus 2020
 • Wat merkt u van de verhuizing/verbouwing?
  • Eerstejaars in 2018/2019
   De huidige eerstejaars hebben in leerjaar 1 en 2 les op de tijdelijke locatie aan de Wezenlaan.
  • Tweedejaars in 2018/2019
   De huidige tweedejaars leerlingen hebben nu les op de tijdelijke locatie aan de Wezenlaan. In het schooljaar 2019-2020 zullen zij les krijgen op locatie Hatertseweg. Voor de technisch georiënteerde keuzevakken krijgen zij les op locatie Sint Hubertusstraat 10. In het examenjaar volgen deze leerlingen lessen op de vernieuwde locatie Goffertweg.
  • Derdejaars in 2018/2019
   De huidige 3e jaars volgen hun lessen op locatie Hatertseweg of locatie Sint Hubertusstraat.
   De leerlingen van de technische profielen volgen hun lessen op locatie Hubertusstraat 10. Ze volbrengen op deze locatie hun loopbaan binnen het Rijks.
  • Vierdejaars in 2018/2019
   De huidige vierdejaars leerlingen volbrengen hun schoolloopbaan op het Rijks op de tijdelijke locaties.
  • Achtstegroepers in 2019/2020 die kiezen voor Het Rijks
   Deze leerlingen starten hun schoolloopbaan op locatie Wezenlaan. In het tweede leerjaar starten volgen ze hun lessen in de vernieuwde locatie Goffertweg.
  • Leerlingen groep 7 die in 2020 gaan kiezen voor Het Rijks
   De huidige groep 7-leerlingen starten in 2020 in de nieuwbouw aan de Goffertweg.

Over de tijdelijke locaties

 • Waar krijgt mijn zoon of dochter les tijdens de bouwfase van april 2019 tot augustus 2020?
 • Thuisbasis Het Rijks VMBO Campus: tijdens de verbouwing zijn hier geen leerlingen.
 • Het Rijks Hatertseweg: derde- en vierdejaars leerlingen
 • Locatie Wezenlaan: eerste- en tweedejaars leerlingen.
 • Locatie Sint Huberttusstraat: derde- en vierdejaars van met voorkeur voor technische uitstroom.

Over de locatie Wezenlaan

 • Wanneer volgen leerlingen lessen op de Wezenlaan 71?
  Van januari 2019 tot juli 2020.
 • Hoeveel leerlingen gaan hier straks naar school?
  Ongeveer 200 eerste- en tweedejaars leerlingen van ca. 11/13 jaar oud.
 • Volgen leerlingen daar alle lessen?
  Vrijwel alle lessen. Leerlingen krijgen alleen gymles op een andere locatie; de voormalige turnhal aan de Ploegstraat.
 • Bij wie kunt u terecht met vragen en opmerkingen over de school?
  Vraag naar Twan van den Hazelkamp. Vragen kunt u ook mailen naar bouw@het-rijks.nl. We checken de mail dagelijks en geven z.s.m. antwoord.
 • Waar zetten leerlingen hun fiets neer?
  De leerlingen stallen de fietsen op de parkeerplaats aan de zijkant van het gebouw, aan de Sint Hubertusstraat.
 • Waar is de ingang voor leerlingen?
  De leerlingen betreden en verlaten het gebouw via de ingang aan de Sint Hubertusstraat.
 • Waar kunnen medewerkers, ouders en bezoekers hun auto parkeren?
  Er is een parkeerterrein vóór het pand. Als dat vol is parkeert u uw auto aan de Wezenlaan of Sint Hubertusstraat. Er zijn ca. 5 avondactiviteiten per jaar, voornamelijk ouderavonden.
 • Wat zijn de schooltijden?
  De lessen starten om 8.55 uur en duren tot uiterlijk 15.55 uur.
 • Wat zijn de kenmerken van dit gebouw?
  • eigen fietsenstalling: er komt een leerlingenfietsenstalling op het terrein.
  • veilig, apart schoolterrein: het schoolplein aan de Sint Hubertusstraat is omheind. Leerlingen mogen tijdens pauzes het schoolterrein niet verlaten.
  • ruimte voor pauzes: de aula is een fijne plek voor de pauzes, schoolfeest en eventuele optredens.
  • lockerruimten: de lockers van de leerlingen zullen in de aula worden geplaatst.
  • overzichtelijke en sfeervolle indeling: elk leerjaar krijgt een eigen verdieping, met een vast lokaal voor iedere klas. De lokalen zijn ten minste 55 m2
  • veel studieruimten en studiewerkplekken: er is voldoende ruimte voor studiewerkplekken en het studiecafé.
  • voldoende theorie- en vaklokalen: elke klas krijgt zijn eigen lokaal. In dit lokaal volgen de leerlingen de meeste lessen. Voor kunstvakken, talentlessen en lichamelijke opvoeding gaan de leerlingen naar speciale vaklokalen.
  • het gebouw bevat een personeelsruimte en verschillende kantoor- en vergaderruimtes.

Over de locatie Sint Hubertusstraat

 • Welke leerlingen volgen daar dan hun lessen? Alle leerlingen van leerjaar 3 en 4 met voorkeur voor een technische uitstroomrichting
 • Hoeveel leerlingen gaan hier straks naar school? Ongeveer 120 leerlingen.
 • Volgen leerlingen daar alle lessen? De leerlingen volgen er bijna al hun lessen, met uitzondering van de lessen lichamelijke opvoeding; deze volgen ze in de voormalige turnhal aan de Ploegstraat
 • Waar zetten leerlingen hun fiets neer? De leerlingen kunnen hun fiets op het terrein in een overdekte fietsenstalling plaatsen.
 • Waar is de ingang voor leerlingen? Er is één ingang voor de leerlingen op het terrein.
 • Bij wie kun je terecht met vragen en opmerkingen over de school? Vragen kunt u stellen via het mailadres bouw@het-rijks.nl.
 • Waar kunnen medewerkers, ouders en bezoekers hun auto parkeren? Er is een parkeerplaats die grenst aan het terrein.
 • Wat zijn de schooltijden? De lessen starten om 8.30 uur en duren tot uiterlijk 15.55 uur.

Over de bouw aan de Goffertweg

 • Bij wie kunt u terecht met vragen en opmerkingen over de bouw? Neem via mail contact op met Twan van den Hazelkamp: bouw@het-rijks.nl.
 • Hoe komt de nieuwe school er uit te zien? Klik hier voor een artist impression van het gebouw.
 • Wanneer wordt er gesloopt en gebouwd? De sloop start in april 2019. Volgens planning wordt de bouw opgeleverd in juni 2020. De leerlingen starten in augustus 2020 in het gloednieuwe gebouw.
 • Welke afdelingen komen er straks? De nieuwe locatie van het Rijks wordt gebouwd voor 650 leerlingen. Dat zijn al onze leerlingen van leerjaar 1 t/m 4. Deze leerlingen volgen in de bovenbouw het profiel Dienstverlening en Producten.