Veelgestelde vragen

 • Waarom is de verbouwing van Het Rijks locatie Goffertweg nodig?
  Het schoolgebouw aan de Goffertweg is in 1955 gebouwd en voldoet niet meer aan de
  eisen van het onderwijs van deze tijd. Doordat het totale aantal kinderen in Nijmegen
  en omstreken afneemt, neemt het leerlingenaantal wat af en is er een minder
  groot gebouw nodig.

 • Lijdt het onderwijs onder de verbouwing en verhuizing van de leerlingen van locatie Goffertweg?
  We doen er alles aan om leerlingen, collega’s en ouders zo min mogelijk hinder te laten ondervinden.
  We zorgen voor goede tijdelijke huisvesting, waarbij kleinschaligheid en persoonlijke aandacht
  gewaarborgd blijven.
  • De onderbouw krijgt een eigen tijdelijke huisvesting aan de Wezenlaan.
  • De bovenbouwprofielen HBR, MVI en GT worden gehuisvest op locatie Hatertseweg.
  • Voor de bovenbouwprofielen M&T, BWI en PIE hebben we een locatie op loopafstand van locatie Goffertweg. Het betreft locatie Hubertusstraat 10 (het huidige pand van Alfa Laval).

 • Blijft het lesrooster en de dagindeling gelijk?
  De lestijden en de dagindeling blijven gelijk.

Over de planning van de verbouw/nieuwbouw

 • Wanneer is de verbouwing van het Rijks locatie Goffertweg?
  Van januari 2019 tot augustus 2020

 • Wat merk je van de verhuizing/verbouwing?
  • eerstejaars in 2017/2018
   De huidige 1e jaars verhuizen in de kerstvakantie 2018/2019 naar de tijdelijke locatie aan de Wezenlaan. In de bovenbouw zullen ze het D&P profiel volgen op locatie Hatertseweg. Het examenjaar volgen de leerlingen lessen op de vernieuwde locatie Goffertweg.
  • tweedejaars in 2017/2018
   De leerlingen die voor één van de profielen BWI, PIE of M&T kiezen, blijven tot de herfstvakantie op locatie Goffertweg. Na de herfstvakantie volgen ze hun lessen op een tijdelijke locatie op loopafstand van locatie Goffertweg. Het betreft locatie Hubertusstraat 10 (het huidige pand van Alfa Laval).
  • derdejaars in 2017/2018
   De huidige 3e jaars van de profielen HBR of D&P (G/T) verhuizen na de zomervakantie van 2018 naar locatie Hatertseweg. De leerlingen die één van de profielen BWI, PIE of M&T volgen, blijven tot de herfstvakantie op locatie Goffertweg. Na de herfstvakantie volgen ze hun lessen op een tijdelijke locatie op loopafstand. Het betreft locatie Hubertusstraat 10 (het huidige pand van Alfa Laval). Ze komen niet meer in de nieuwbouw.
  • vierdejaars in 2017/2018
   huidige 4e jaars merken niets van de verbouwing. Deze begint als zij al lang van school zijn.
  • Achtstegroepers in 2017/2018 die kiezen voor het Rijks
   Deze leerlingen starten hun schoolloopbaan op locatie Goffertweg. In de kerstvakantie 2018/2019 verhuizen ze naar de tijdelijke locatie aan de Wezenlaan. In de bovenbouw volgen ze hun lessen in de vernieuwde locatie Goffertweg.
  • Leerlingen groep 7 die in 2019 gaan kiezen voor het Rijks
   Huidige groep 7-leerlingen starten in 2019 op de tijdelijke locatie aan de Wezenlaan. Zij hebben vervolgens 3 jaar plezier van de nieuwbouw aan de Goffertweg.

Over de tijdelijke locaties

 • Waar krijgt mijn zoon of dochter les tijdens de bouwfase van januari 2019 tot augustus 2020?
  • Het Rijks locatie Wezenlaan:
   1e en 2e jaars leerlingen.
  • Het Rijks locatie Hatertseweg:
   3e en 4e jaars van de opleidingen Z&W, E&O, D&P, MVI, HBR, GT
  • 3e locatie locatie Hubertusstraat:
   3e en 4e jaars van de opleidingen M&T, PIE, BWI

 

Over de locatie Wezenlaan

 • Gaat de locatie Wezenlaan 71 nog verbouwd worden?
  Ja, tijdens een korte interne verbouwing. We maken een aantal lokalen en een extra uitgang.
 • Wanneer volgen leerlingen lessen op de Wezenlaan 71?
  Van januari 2019 tot juli 2020.
 • Hoeveel leerlingen gaan hier straks naar school?
  Ongeveer 200 eerste- en tweedejaars leerlingen van ca. 11/13 jaar oud.
 • Volgen leerlingen daar alle lessen?
  Vrijwel alle lessen. Leerlingen krijgen alleen gymles op een andere locatie.
 • Bij wie kunt u terecht met vragen en opmerkingen over de school?
  Vraag naar Twan van den Hazelkamp. Vragen kunt u ook mailen naar bouw@het-rijks.nl. We checken de mail dagelijks en geven z.s.m. antwoord.
 • Waar zetten leerlingen hun fiets neer?
  De leerlingen stallen de fietsen op de parkeerplaats aan de zijkant van het gebouw, aan de Sint Hubertusstraat.
 • Waar is de ingang voor leerlingen?
  De leerlingen betreden en verlaten het gebouw via de ingang aan de Sint Hubertusstraat.
 • Waar kunnen medewerkers, ouders en bezoekers hun auto parkeren?
  Er is een parkeerterrein vóór het pand. Als dat vol is parkeert u uw auto aan de Wezenlaan of Sint Hubertusstraat. Er zijn ca. 5 avondactiviteiten per jaar, voornamelijk ouderavonden.
 • Wat zijn de schooltijden?
  De lessen starten om 8.55 uur en duren tot uiterlijk 15.55 uur.
 • Wat zijn de kenmerken van dit gebouw
  • eigen fietsenstalling: er komt een leerlingenfietsenstalling op het terrein.
  • veilig, apart schoolterrein: het schoolplein aan de Sint Hubertusstraat is omheind. Leerlingen mogen tijdens pauzes het schoolterrein niet verlaten.
  • ruimte voor pauzes: de aula is een fijne plek voor de pauzes, schoolfeesten en eventuele optredens
  • lockerruimten: de lockers van de leerlingen zullen in de aula worden geplaatst.
  • overzichtelijke en sfeervolle indeling: elk leerjaar krijgt een eigen verdieping, met een vast lokaal voor iedere klas. De lokalen zijn ten minste 55m2 groot.
  • veel studieruimten en studiewerkplekken: er is voldoende ruimte voor studiewerkplekken en het studiecafé.
  • voldoende theorie- en vaklokalen: elke klas krijgt zijn eigen lokaal. In dit lokaal volgen de leerlingen de meeste de lessen. Voor kunstvakken, talentlessen en lichamelijke oefening gaan de leerlingen naar speciale vaklokalen.
  • het gebouw bevat een personeelsruimte en verschillende kantoor- en vergaderruimtes.

 

Over de tijdelijke locatie Hubertusstraat 10

 • Welke leerlingen volgend daar dan hun lessen?
  Alle leerlingen van leerjaar 3 en 4 M&T, BWI en PIE
 • Hoeveel leerlingen gaan hier straks naar school?
  Ongeveer 120 leerlingen
 • Volgen leerlingen daar alle lessen?
  De leerlingen volgen er bijna al hun lessen, met uitzondering van de lessen lichamelijke opvoeding.
 • Gaat deze locatie nog verbouwd worden?
  Er zullen enkele kleine interne verbouwingen plaatsvinden voordat we de locatie betrekken.
 • Waar zetten leerlingen hun fiets neer?
  Er is een overdekte fietsenstalling op het terrein aanwezig
 • Waar is de ingang voor leerlingen?
  De leerlingen zullen de huidige hoofdingang van het pand gebruiken.
 • Bij wie kun je terecht met vragen en opmerkingen over de school?
  Vragen of opmerkingen over deze locatie kunnen gesteld worden via het e-mailadres bouw@het-rijks.nl
 • Waar kunnen medewerkers, ouders en bezoekers hun auto parkeren?
  Medewerkers, ouders en bezoekers zullen hun auto parkeren in de parkeervakken aan de Sint Hubertusstraat die grenzen aan het terrein van Alfa Laval.
 • Wat zijn de schooltijden?
  De lessen starten om 8.30 uur en duren tot uiterlijk 15.55 uur.
 • Wat zijn de kenmerken van dit gebouw
  Het gebouw heeft alle faciliteiten die wij nodig hebben voor eigentijds, ontdekkend en praktijkgericht technisch onderwijs. Daarnaast heeft het gebouw alle faciliteiten die nodig zijn om leerlingen en collega’s goed te laten leren en werken.

 

 

Over de bouw aan de Goffertweg

 • Bij wie kun je terecht met vragen en opmerkingen over de bouw?
  Neem via mail contact op met Twan van den Hazelkamp: bouw@het-rijks.nl
 • Hoe komt de nieuwe school er uit te zien?
  Een impressie van het nieuwe gebouw kunt u hier bekijken.
 • Wanneer wordt er gesloopt en gebouwd?
  De sloop start in januari 2019. Volgens planning wordt de bouw opgeleverd in juni 2020. De leerlingen starten in augustus 2020 in het gloednieuwe gebouw.
 • Welke afdelingen komen er straks?
  De nieuwe locatie van het Rijks wordt gebouwd voor 650 leerlingen. Dat zijn al onze leerlingen van leerjaar 1 t/m 4. Deze leerlingen volgen in de bovenbouw het profiel Dienstverlening en Producten.

De leerlingen van leerjaar 1 houden ook in de vernieuwde school hun thuisbasis met eigen ingang en eigen aula.