Veelgestelde vragen

 • Waarom is de verbouwing van Het Rijks locatie Goffertweg nodig?
  Het schoolgebouw aan de Goffertweg is in 1955 gebouwd en voldoet niet meer aan de eisen van het onderwijs van deze tijd. Doordat het totale aantal kinderen in Nijmegen en omstreken afneemt, neemt het leerlingenaantal wat af en is er een minder groot gebouw nodig.
 • Lijdt het onderwijs onder de verbouwing en verhuizing van de leerlingen van locatie Goffertweg?
  We doen er alles aan om leerlingen, collega’s en ouders zo min mogelijk hinder te laten ondervinden.
  We hebben gezorgd voor goede tijdelijke huisvesting, waarbij kleinschaligheid en persoonlijke aandacht gewaarborgd blijven.
  - De onderbouw heeft een eigen tijdelijke huisvesting aan de Wezenlaan 71.
  - De bovenbouw is tijdelijk gehuisvest op locatie Hatertseweg 404 of Sint Hubertusstraat 10.

Over de planning van de verbouw/nieuwbouw

 • Wanneer is de verbouwing van het Rijks locatie Goffertweg? Van april 2019 tot augustus 2020
 • Wat merkt u van de verhuizing/verbouwing?
  • Eerstejaars en tweedejaars in 2019-2020
   De huidige eerstejaars hebben in leerjaar 1 en 2 les op de tijdelijke locatie aan de Wezenlaan.
  • Tweedejaars in 2019-2020
   De huidige tweedejaars leerlingen hebben nu les op de tijdelijke locatie aan de Wezenlaan. Enkele lessen 'ontdek je talent' zullen worden gegeven op de Hatertseweg.
  • Derdejaars in 2019-2020
   De huidige 3e jaars volgen hun lessen op locatie Hatertseweg. Voor technische cursussen gaan zij naar locatie Sint Hubertusstraat.
  • Vierdejaars in 2019-2020
   De huidige vierdejaars leerlingen ronden hun opleiding af op de Hatertseweg of de Hubertusstraat.

Over de locatie Wezenlaan

 • Hoeveel leerlingen gaan hier straks naar school?
  Ongeveer 180 eerste- en tweedejaars leerlingen van ca. 11/13 jaar oud.
 • Volgen leerlingen daar alle lessen?
  Vrijwel alle lessen. Leerlingen krijgen alleen gymles op een andere locatie; de voormalige turnhal aan de Ploegstraat. Enkele lessen 'ontdek je talent' voor leerjaar 2 zullen worden gegeven op de Hatertseweg.
 • Bij wie kunt u terecht met vragen en opmerkingen over de school?
  U kunt mailen naar bouw@het-rijks.nl
 • Waar zetten leerlingen hun fiets neer?
  De leerlingen stallen de fietsen aan de zijkant van het terrein.
 • Waar is de ingang voor leerlingen?
  De leerlingen betreden en verlaten het gebouw via de ingang bij de fietsenstalling.
 • Waar kunnen medewerkers, ouders en bezoekers hun auto parkeren?
  Er is een parkeerterrein vóór het pand. Als dat vol is parkeert u uw auto aan de Wezenlaan of Sint Hubertusstraat.
 • Wat zijn de schooltijden?
  De lessen starten om 8.30 uur en duren tot uiterlijk 16:00 uur.
 • Wat zijn de kenmerken van dit gebouw?
  • eigen fietsenstalling
  • veilig, apart schoolterrein. Leerlingen mogen tijdens pauzes het schoolterrein niet verlaten.
  • ruimte voor pauzes: de aula is een fijne plek voor de pauzes, schoolfeest en eventuele optredens.
  • Er zijn lockers in de aula en de gang.
  • overzichtelijke en sfeervolle indeling: elk leerjaar heeft een eigen verdieping, met een vast lokaal voor iedere klas.
  • voldoende theorie- en vaklokalen: elke klas krijgt zijn eigen lokaal. In dit lokaal volgen de leerlingen de meeste lessen. Voor kunstvakken, techniek, talentlessen en lichamelijke opvoeding gaan de leerlingen naar speciale vaklokalen.

Over de locatie Sint Hubertusstraat

 • Welke leerlingen volgen daar dan hun lessen? Alle leerlingen uit leerjaar 4 die voor het profiel BWI, PIE of M&T hebben gekozen. Leerlingen van leerjaar 3 die een technische cursus volgen.
 • Hoeveel leerlingen gaan hier straks naar school? In wisselende samenstelling zo'n 80 leerlingen.
 • Volgen leerlingen daar alle lessen? De leerlingen van de profielen BWI, PIE en M&T volgen er bijna al hun lessen, met uitzondering van de lessen lichamelijke opvoeding; deze volgen ze in de voormalige turnhal aan de Ploegstraat. Leerlingen van leerjaar 3 alleen een technische cursus.
 • Waar zetten leerlingen hun fiets neer? De leerlingen kunnen hun fiets op het terrein in een overdekte fietsenstalling plaatsen.
 • Waar is de ingang voor leerlingen? Er is één ingang voor de leerlingen op het terrein.
 • Bij wie kun je terecht met vragen en opmerkingen over de school? U kunt mailen naar bouw@het-rijks.nl.
 • Waar kunnen medewerkers, ouders en bezoekers hun auto parkeren? Er is een parkeerplaats die grenst aan het terrein.
 • Wat zijn de schooltijden? De lessen starten om 8.30 uur en duren tot uiterlijk 16.25 uur.

Over de bouw aan de Goffertweg

 • Bij wie kunt u terecht met vragen en opmerkingen over de bouw? U kunt bellen met het nummer 0543-495010 en vragen naar Christian Wolterink of Roel te Molder.
 • Hoe komt de nieuwe school er uit te zien? Klik hier voor een artist impression van het gebouw.
 • Wanneer wordt er gesloopt en gebouwd? De sloop is gestart in mei 2019. Volgens planning wordt de bouw opgeleverd in het najaar 2020.
 • Welke afdelingen komen er straks? De nieuwe locatie van het Rijks wordt gebouwd voor 650 leerlingen. Dat zijn al onze leerlingen van leerjaar 1 t/m 4. Deze leerlingen volgen in de bovenbouw het profiel Dienstverlening en Producten.