Medezeggenschap

De MR heeft wettelijk instemmingsbevoegdheid op belangrijke onderdelen van het schoolbeleid. Daarnaast geeft een MR advies over belangrijke voorstellen van de schoolleiding en het bestuur. In de MR zijn het onderwijzend personeel, het onderwijsondersteunend personeel, de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) vertegenwoordigd.