Overige leerjaren

Lees hier verder hoe je kunt aanmelden voor leerjaar 2 en 3

Op Het Rijks ben je van harte welkom om in te stromen. Dat kan in de brugklas en leerjaar 2 en 3. Op deze pagina kun je lezen hoe dit gaat.

Voor aanmeldingen in leerjaar 1 en 2 kunt u contact opnemen met dhr. Dovermann, teamleider van de onderbouw.
Voor aanmeldingen in leerjaar 3 kunt u contact opnemen met dhr. van Wijk, teamleider bovenbouw.
Voor schooljaar 2023-2024 hebben wij geen plaats meer om in te stromen in leerjaar 1, 2 of 3.