Schoolkosten

Wij doen er alles aan om deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Jaarlijks ontvangt de school van de overheid een vergoeding voor onder meer de personele lasten, de huisvestingslasten, de inventaris en de ‘gratis’ leermiddelen. Voor een aantal zaken die de school belangrijk vindt, maar waarvoor zij geen vergoeding ontvangt, vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage. Voor een overzicht van de diverse kosten zie onderstaand overzicht.

De extra kosten zijn per leerjaar en profiel verschillend (denk bijvoorbeeld aan beroepskleding). Hierover worden de ouders/verzorgers van de betreffende leerlingen apart geïnformeerd.

Leerjaar 1

  • Culturele en sportieve evenementen
  • Schoolfeesten en vieringen
  • Introductie-activiteiten
  • Excursiekosten

Kosten: €45

  • Tekendoos (met inhoud) en tekenmap
  • Gymshirt

Kosten: €37