De Leerlingenraad

Het Rijks betrekt de leerlingen bij de gang van zaken op school. Daarvoor is een sterke leerlingenraad belangrijk. De leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen en verzorgt activiteiten die de sfeer en de leefbaarheid binnen school verbeteren. Zij overlegt regelmatig met een van de leden van de directie. Leerlingen worden ook betrokken bij de onderwijskundige ontwikkelingen.