Magister 6

Magister 6 is een webapplicatie die draait op de meeste devices: PC, Mac, Chromebook, tablet
en ook op een smartphone.

 

 

Magister voor Hatertseweg*           Magister voor Goffertweg**

 

*Alleen de bovenbouw Z&W, E&O en klas 4b

**Onderbouw (leerjaar 1 en 2), de bovenbouw BWI, HBR, M&T, MVI, PIE en D&P (3a en 4a).

Als het aanmelden niet lukt

Op de aanmeldpagina staat de link “Geen toegang tot je account”. Ouders kunnen deze link gebruiken indien de toegang is geblokkeerd.
Leerlingen kunnen geen gebruikmaken van deze mogelijkheid. Zij melden zich aan met dezelfde gegevens als waarmee ze zich aanmelden bij het schoolnetwerk. Als dat niet lukt, dan moet op school het wachtwoord worden gereset door de ICT Dienst. Vervolgens moet met het nieuwe wachtwoord eerst worden aangemeld bij het schoolnetwerk; pas daarna is toegang tot Magister weer mogelijk.

Magister App

De Magister App heet ‘Magister 6’. Deze is beschikbaar voor iPhone en Android toestellen.

Disclaimer

De inhoud van deze website is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Aan de site kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt ook voor inhoud van Magister. Expliciet betekent dit dat ook aan de gepubliceerde gegevens met betrekking tot behaalde cijfers, absentie en dergelijke geen rechten ontleend kunnen worden. Wij worden graag gewezen op eventuele vergissingen. Slechts (rapport)cijfers die schriftelijk gegeven worden, zijn gevalideerd.

Vragen

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar info@het-rijks.nl.