Ondersteuning

De mentor als spil in jouw begeleiding

Wij hebben onze leerlingen goed in beeld. Docenten, mentoren en ondersteuners werken nauw samen.

Landingsmoment

We doen er op Het Rijks alles aan om de overstap vanuit de basisschool goed te laten verlopen. We nodigen je al vóór de eerste schooldagen een paar keer uit en met een goede introductie aan het begin van het nieuwe schooljaar kun je er vol tegenaan. Daar stopt het niet. We vinden het elke dag belangrijk om goed te beginnen. Daarom hebben we het “landingsmoment”: elke dag start je met een half uur bij een van je twee mentoren. In dat halve uurtje check je bijvoorbeeld samen je lesrooster van de dag, is er iets anders? Heb je alle spullen bij je die je nodig hebt? Zijn er leuke verhalen die je met de klas wil delen? Of misschien wel heel verdrietig nieuws!?
We willen elke dag een goede start maken, het landingsmoment gaat dus altijd door!

Jouw mentoren

Elke klas heeft twee mentoren. Zij kennen jou het beste. In het landingsmoment kun je al bij je mentor terecht met je vragen of zorgen. Maar natuurlijk ook om leuke dingen te delen. De mentoren zijn er voor al je vragen op school, je kunt altijd bij ze terecht. En omdat ze jullie vaak zien (soms wel meer dan 10 uur per week) weten zij ook echt wat er speelt.

De mentor is ook de vaste contactpersoon voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) als er vragen zijn over school en hoe het gaat. We vinden het belangrijk en fijn om goed contact met elkaar te hebben. Daarom komen de mentoren in het begin van het jaar ook op huisbezoek. Met de vaste ondersteuner van de klas kijken de mentoren wat het beste bij jou past.

Extra ondersteuning

Als dat nodig is kunnen bieden we extra ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan remedial teaching voor rekenen of taal. Of misschien vind je het fijn dat iemand je helpt om overzicht te houden over je week, ook dat kan. We zorgen ervoor dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dat is maatwerk en voor iedereen dus anders.

“We ondersteunen daar waar het kan, zo laagdrempelig mogelijk”

Aanmelden voor het nieuwe schooljaar?

Je kunt bij ons terecht met alle vmbo-adviezen.