Tijdpad plaatsing

Het is fijn om te weten hoe de procedure is en wanneer je iets van ons gaat horen.

In het onderstaande schema zie je alle momenten staan. Heb je vragen over het aanmelden, neem dan contact met ons op!

14 februari t/m 6 maartInleveren aanmeldingsformulier bij het VO.
10 maartOuders ontvangen schriftelijk bericht van acceptatie aanmeldingsformulier en resultaat van eventuele loting.
20 maartOuders ontvangen schriftelijk bericht van resultaat 2e loting en ingeval van uitgeloot zijn
ontvangt men ook de informatie van de scholen waar nog plaats is. In overleg met ouders plaatsen de besturen VO betrokken leerlingen op VO school.
27 aprilVO school stuurt bericht aan ouders inzake plaatsing leerling (6 weken termijn).
Indien aangeleverde gegevens daartoe aanleiding geven (b.v. ingeval van zorgplicht)
kan de VO school besluiten tot nader onderzoek en termijn met maximaal vier weken te verlengen.
25 meiUiterste datum dat een bericht wordt verzonden aan ouders inzake plaatsing leerling (10 weken termijn).
vanaf 15 juniKennismakingsmiddag/ -avond VO.

Bezoek voor het volledige tijdpad de website van het Samenwerkingsverband VO