Aanmelden

Aanmelden leerjaar 1

Het Rijks VMBO Campus kan leerlingen plaatsen waarbij uit de aangeleverde gegevens blijkt dat de school kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In principe komen alle leerlingen, die van de basisschool het advies voor VMBO gekregen hebben, in aanmerking voor plaatsing. Dit advies van de basisschool is bindend.
Voor een aanmelding zijn de volgende documenten nodig:

  • aanmeldformulier van Het Rijks
  • het uniforme aanmeld- en adviesformulier dat is verstrekt door de basisschool
  • een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) of een kopie van de ID –kaart incl. BSN-nummer.

Een aanmeldformulier is te krijgen op school.

Plaatsingsprocedure en het tijdpad voor schooljaar 2020-2021*:

Zaterdag 15 februari

Open Dag op alle VO- locaties

12 februari t/m 28 februari

Inleveren aanmeldingsformulier bij het VO.

3 maart

dinsdag

Vergadering VO scholen m.b.t. eventuele loting.

4 maart

woensdag

Eerste lotingen op scholen die een overaanmelding hebben, ouders van uitgelote leerlingen worden daar telefonisch van op de hoogte gebracht.

5 maart

donderdag

Vanaf deze dag kunnen ouders van leerlingen die uitgeloot zijn contact opnemen met scholen waar nog plaats is. Er komt GEEN extra open dagdeel.

6 maart

vrijdag

Ouders ontvangen schriftelijk bericht van acceptatie aanmeldingsformulier en resultaat van eventuele loting.

13 maart

vrijdag

Definitieve aanmelding op VO school van uitgelote leerlingen 1e ronde.

13 maart

vrijdag

Uiterlijke datum PO voor het klaarzetten in OSO inclusief bijlagen van betrokken leerlingen 1e ronde.

16 maart

maandag

Eventueel 2e loting op VO scholen die na 2e ronde een overaanmelding hebben.

 

18 maart

 

woensdag

Ouders ontvangen schriftelijk bericht van resultaat 2e loting en ingeval van uitgeloot zijn ontvangt

men ook de informatie van de scholen waar nog plaats is. In overleg met ouders plaatsen de besturen VO betrokken leerlingen op VO school.

27 maart

vrijdag

Uiterlijke datum PO voor het klaarzetten in OSO inclusief bijlagen van betrokken leerlingen 2e ronde.

10 april

vrijdag

VO school stuurt bericht aan ouders inzake plaatsing leerling (6-weken-termijn).

Indien aangeleverde gegevens daartoe aanleiding geven (bv. ingeval van zorgplicht) kan de VO school besluiten tot nader onderzoek en termijn met maximaal vier weken te verlengen.

8 mei

vrijdag

Uiterste datum berichtgeving aan ouders inzake plaatsing leerling.

*Volgens het POVO protocol

  • Voor vragen over de plaatsingsprocedure:
    Thijs Dovermann, teamleider onderbouw (024-3523680; t.dovermann@het-rijks.nl).
  • Voor vragen over extra ondersteuningsmogelijkheden:
    Job Heijltjes, zorgcoördinator (024-3593747; j.heijltjes@het-rijks.nl)


Plaatsing

Het Rijks VMBO Campus kan 125 leerlingen plaatsen met een advies voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Daarnaast is er ruimte voor leerlingen met een (G)T advies. Hiervoor geldt geen instroombeperking.

Toelating

De definitieve beslissing over de toelating wordt genomen door de schoolleiding.

 

Aanmeldingen leerjaar 2 en 3

Leerlingen die zich willen aanmelden voor leerjaar 2 of 3 kunnen daarvoor contact opnemen:

We hanteren een maximale klassengrootte van 20 leerlingen voor GT; 18 voor kader en 16 voor basis. Aan het einde van het schooljaar, na de overgangsvergaderingen, hebben we zekerheid over het aantal leerlingen per klas voor volgend schooljaar. Pas op dat moment kunnen we met zekerheid zeggen of er ook daadwerkelijk plaats is in een bepaald leerjaar.

Beschikbare plaatsen schooljaar 2020-2021

We hebben geen plaatsen in leerjaar 1.

We verwachten voor alle leerwegen leerlingen te kunnen plaatsen in leerjaar 2.

We hebben geen plaats meer voor instroom in leerjaar 3.