GGD

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen onze leerlingen gezond te blijven. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp, als dit nodig is.

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige zijn via mail goed te bereiken. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het bedrijfsbureau van de Jeugdgezondheidszorg: 088 - 144 71 11 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 14.00 uur).

 Wanneer heeft een leerling te maken met de GGD?

  • Klas 2: leerlingen vullen een vragenlijst in over hun gezondheid. De jeugdverpleegkundige nodigt iedere leerling daarna apart uit voor een afspraak om de antwoorden te bepreken. Ook meet en weegt zij de (aangeklede) leerling.
  • Klas 3: leerlingen vullen de digitale gezondheidscheck in. Als een leerling opvallend scoort of aangeeft dat hij/zij een gesprek wil met de jeugdverpleegkundige, krijgt hij/zij een uitnodiging. De leerling krijgt dan advies of een verwijzing naar een andere professional die kan helpen.

Iedereen kan een afspraak makenDe GGD is er voor alle leerlingen en ouders. Heeft een leerling een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Heeft u als ouders behoefte aan contact? Maak gerust een afspraak! 

Samenwerking
Als het kan, neemt de GGD deel aan het zorgoverleg op school. Daar bespreken professionals gezamenlijk welke extra ondersteuning een leerling mogelijk nodig heeft. Het kan gebeuren dat de school (mentor, zorgcoördinator) een leerling naar het team van de Jeugdgezondheidszorg doorverwijst. Bijvoorbeeld als een leerling veel verzuimt. Wij stellen ouder(s)/verzorger(s) dan altijd vooraf op de hoogte.

Liever geen contact?
Stelt u geen prijs op onderzoeken van de GGD? Geef dit dan door via het bedrijfsbureau van de Jeugdgezondheidszorg: 088 - 144 71 11 of jgzbedrijfsbureau@ggdgelderlandzuid.nl          

Meer informatie?

  • Op www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u onder ‘Mijn kind’ meer informatie over de jeugdgezondheidszorg, waaronder de vragenlijsten voor het voortgezet onderwijs.
  • Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl vindt u informatie over de activiteiten van het Gezonde School-team, zoals gezonde schoolkantines, rookvrije scholen en alcoholpreventie.
  • Op www.jouwggd.nl kunnen jongeren terecht voor informatie en (anonieme) chatgesprekken over hun gezondheid, relaties, seksualiteit, genotsmiddelen, enzovoort.