Contactouders

Op beide locaties van het Rijks is een ouderraad actief. Naast de ouderraad is er op de locatie Hatertseweg in de eerste twee leerjaren een groep contactouders actief. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is het streven om binnen elke klas van de onderbouw van het Rijks één contactouder aan te stellen. Deze contactouders houden enkele keren per jaar een belronde onder andere ouder(s)/verzorger(s). Tijdens deze belronde stellen zij vragen over hoe ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen de school ervaren. De resultaten van de belrondes worden met de directie besproken tijdens een aantal gezamenlijke bijeenkomsten.