De Ouderraad

De ouderraad stelt zich ten doel overleg tussen ouders en school over schoolbrede aangelegenheden te bevorderen en activiteiten op school (mee) te organiseren. De ouderraad zoekt naar wegen om ouders een rol te laten spelen bij beslissingen die op school genomen worden. De ouderraad komt gemiddeld zes keer per schooljaar bij elkaar en heeft dan overleg met de directie. Van de ouderraad kan iedere ouder lid worden. Het is van belang dat zoveel mogelijk jaarlagen en onderwijssoorten in de ouderraad vertegenwoordigd zijn.