Leren in de praktijk

'Leren in de praktijk' neemt binnen het onderwijs van Het Rijks VMBO campus een belangrijke plaats in. Praktisch leren vindt plaats buiten de school maar ook binnen de school. Dit komt tot uitdrukking zowel in de manier waarop leerlingen de leerstof aangeboden krijgen en verwerken als in de setting waarin het leren plaatsvindt.

Stages bovenbouw

Alle leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg gaan op stage. De school biedt alle leerlingen een passende stageplaats. Het komt echter ook vaak voor dat leerlingen zelf op zoek gaan naar een mogelijkheid om stage te lopen die aansluit bij hun eigen interesses en wensen ter attentie van een eventuele vervolgopleiding.

Sinds enkele jaren is er sprake van een samenwerking tussen een zorgaanbieder (GGZ) en een kinderdagverblijf (Nannies), dat in onze school gehuisvest is. Deze unieke samenwerking vormt voor onze leerlingen een vast onderdeel van het lesprogramma waarvoor zij gekozen hebben. Zo leren onze leerlingen hoe het is om taken uit te voeren voor een ├ęchte opdrachtgever.