Positief leer- en leefklimaat

Om zo goed mogelijk te kunnen leren is een veilige en prettige leeromgeving een belangrijke voorwaarde. Daarom doen wij er veel aan om een optimale leeromgeving te creëren. Om dit te bereiken leren we vanaf dag 1 gewenst gedrag aan en bekrachtigen we positief gedrag. We doen dat op een systematische manier over de hele breedte van de school. Regels? Wij spreken liever over onze routines. Dat doen we omdat we denken dat een aantal zaken vanzelfsprekend zijn in een school. Daar hoef geen regels voor te maken: zo doen we dat gewoon!

Waarom deze aanpak?

Onderzoek heeft uitgewezen dat het aanleren van gewenst gedrag en focus op wat goed gaat een positief effect heeft op het schoolklimaat. In de jaren dat wij ermee werken, hebben wij ook gemerkt dat dit inderdaad zo is. We zien het terug in de metingen die we doen en horen het van ouders/verzorgers.

 

Belangrijke kenmerken van onze aanpak

Schoolbrede aanpak: sociale vaardigheden en sociaal gedrag worden aangeleerd, onder andere in mentorlessen aangeleerd. Daarnaast worden leerlingen gestimuleerd en geholpen in alle mogelijke situaties zich het gewenste gedrag eigen te maken.

Preventie: gedrag wordt op een positieve wijze aangeleerd, waardoor in veel gevallen probleemgedrag voorkomen wordt. De leerlingen worden gestimuleerd, gemotiveerd, aangesproken op positieve zaken, zodat negatief gedrag weinig tot geen kans krijgt te ontkiemen.

Positieve bekrachtiging: er wordt benoemd wat er goed gaat, zodat op school continu gewerkt wordt aan het creëren van een positief klimaat. Een positief en warm schoolklimaat, een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving en goed klassenmanagement zijn belangrijke elementen in deze aanpak.

Samenwerking met ouders en (eventueel) externe partners: er wordt met ons meegedacht over hoe we het klimaat op school positief kunnen beïnvloeden. In overleg met ouders en externe partijen zorgen we ervoor dat we “wakker” blijven en dat we ons richten op zaken waarvan het belang breed gedragen wordt.