GGD

Jeugdgezondheidszorg op onze school

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om jongeren gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp, als dit nodig is.

Wanneer heeft een leerling te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD?

 • In klas 1 of 2; meten, wegen en gesprek
  Jongeren vullen op school een vragenlijst in. De vragen gaan over hun lichamelijke gezondheid, over hoe ze zich voelen en over hun leefstijl. De jeugdverpleegkundige heeft met elke jongere een persoonlijk gesprek op school. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? De jeugdverpleegkundige meet en weegt de jongere.
 • In klas 3 of 4; vragenlijst en soms gesprek
  Jongeren vullen op school de gezondheidscheck in. Heeft de jongere zelf vragen? Of geeft een jongere antwoorden die vragen om meer uitleg? In een persoonlijk gesprek kan de jeugdverpleegkundige advies geven en als dat nodig is doorverwijzen.
 • Als een jongere door ziekte lang of vaak weg blijft van school.
  De jongere en zijn/haar ouders ontvangen dan een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdarts. Samen kijken zij hoe de jongere zo goed mogelijk kan blijven meedoen met het lesprogramma. Dit om te voorkomen dat de jongere ver achterop raakt op de lesstof of uitvalt op school.
  De jeugdarts zoekt samen met de jongere en ouders/verzorgers naar gewenste hulp of zorg als dat nodig is.

 

Iedereen kan een afspraak maken


De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor alle jongeren en ouders. En de JGZ is gratis.
Heeft de jongere of de ouder een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling?
Maak gerust een afspraak!
Dit kan via 088-144 71 11 (bereikbaar op werkdagen van 08.00-17.00 uur).

 

Liever geen onderzoek?

Stelt een ouder of jongere geen prijs op de standaardonderzoeken van de JGZ? Geef dit dan door via 088-144 71 11 of jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.

Meer informatie?

 • Op ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg. Hier staan ook de vragenlijsten voor het voortgezet onderwijs.
 • Op gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat informatie over de activiteiten van het Gezonde Schoolteam. Zoals over gezonde schoolkantines, rookvrije scholen en alcoholpreventie.
 • Op JouwGGD.nl kunnen jongeren terecht voor informatie en (anonieme) chatgesprekken over hun gezondheid, relaties, seksualiteit, genotmiddelen, enzovoort.