Klachten

Algemeen

Bijna altijd kunnen klachten binnen de school, door onderling overleg met de direct betrokkene, worden opgelost. Of indien nodig door tussenkomst van een vertrouwenspersoon de schoolleiding of het bestuur.

Vertrouwenspersonen

Door het bestuur zijn de volgende vertrouwenspersonen aangesteld:

  • Larisa Cichy (l.cichy@het-rijks.nl)
  • Freek Boetier (f.boetier@het-rijks.nl)

Klachtenregeling

Meestal kunnen klachten binnen de school worden opgelost door onderling overleg van de direct betrokkenen, of door tussenkomst van de contactpersoon, de schoolleiding of het bestuur. Als deze partijen er niet samen uitkomen, dan kan de regionale klachtencommissie ingeschakeld worden. Deze regionale klachtencommissie is ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken en bestaat uit onafhankelijke commissieleden (www.klachtberoepvonijm.nl).

Voor het volledige reglement kijkt u op onze downloads pagina.