Klachten

Algemeen

Bijna altijd kunnen klachten binnen de school, door onderling overleg met de direct betrokkene, worden opgelost. Of indien nodig door tussenkomst van een vertrouwenspersoon de schoolleiding of het bestuur.

Vertrouwenspersonen

Door het bestuur is de volgende persoon aangesteld als vertrouwenspersoon:

  • Larisa Cichy (l.cichy@het-rijks.nl)
  • Freek Boetier (f.boetier@het-rijks.nl)

Klachtenregeling

Wanneer dit niet in alle opzichten wil lukken, dan kan de bovenschoolse klachtencommissie in beeld komen. Wij zijn als school(bestuur) aangesloten bij de onafhankelijke regionale klachtencommissie voor Nijmegen en omstreken. De commissie onderzoekt of een klacht gegrond is, rapporteert hierover aan het schoolbestuur en geeft zo nodig advies over te treffen maatregelen.

De klachtencommissie is geen beroepsinstantie en heeft geen bevoegdheid om bijvoorbeeld een beoordelingscijfer van een docent of een bevorderingsbeslissing terug te draaien.