Schoolleiding

Het Rijks zit in een overgangsfase. De beide directieleden zijn overkoepelend aangesteld voor beide locaties. Daarnaast zijn er op beide locaties (zie hieronder) nog teamleiders die verantwoordelijk zijn voor bepaalde profielen.

Directeur
mevrouw M. van de Ven m.vdven@het-rijks.nl


Adjunct directeur
de heer T. van den Hazelkamp t.vdhazelkamp@het-rijks.nl

 

Teamleiders
 
Locatie Goffertweg
 
onderbouw leerjaar 1 en 2:

de heer T. Dovermann

t.dovermann@het-rijks.nl

bovenbouw BWI-M&T-PIE

mevrouw D. Bour

d.bour@het-rijks.nl

 
Locatie Hatertseweg
 
bovenbouw E&O en Z&W

mevrouw M. Verberk

m.verberk@het-rijks.nl

bovenbouw D&P-HBR-MVI

de heer R. van Wijk

r.vwijk@het-rijks.nl

 

 

Bestuur

Het Rijks vmbo campus maakt deel uit van de stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen, waarvan
Dhr. H. Schapenk de directeur-bestuurder is. Tot de Scholengroep behoren verder Canisius College, Kandinsky College, NSG Groenewoud, Jorismavo en Pontem College.