Privacy

Privacy statement
Inleiding

Het Rijks is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Rijks houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Het Rijks gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een abonnement hebt op een nieuwsbrief, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een klantenaccount hebt, je interesse opgeeft of op een andere wijze je belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met Het Rijks. Bij de gegevens over jou gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Het Rijks gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Het Rijks, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Je gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als je hier geen prijs meer opstelt kun je je op ieder moment afmelden.

Jouw e-mailadres

Indien je je e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om je als klant te informeren over voor jou relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Het Rijks. Als je hier geen prijs meer op stelt kun je je op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat je ermee hebt ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor jou relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Het Rijks of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door Het Rijks zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden

Het Rijks houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren. Het Rijks geeft je in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit per e-mail melden bij info@masc.nl of schriftelijk bij Het Rijks, t.a.v. Administratie, Postbus 1356, 6501 BJ Nijmegen.

Inzage en correctie van je gegevens

Je kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Het Rijks over je heeft. Als de informatie onjuist is kun je verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kun je richten aan Het Rijks, t.a.v. Administratie, Postbus 1356, 6501 BJ Nijmegen. Op dit adres kun je ook terecht indien je eventuele vragen hebt over de manier waarop Het Rijks met je gegevens omgaat.
Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van Het Rijks worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Het Rijks haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Het Rijks ook gebruik van het IP-adres van je computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan je computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Gebruik van Cookies door Het Rijks

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op je computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van je computer verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van je webbrowser. Het Rijks gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Het Rijks maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Het Rijks, haar groepsmaatschappijen en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als je ingelogd bent bij Het Rijks kan je gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor websites van Het Rijks is uw e-mailadres de gebruikersnaam. Websites van Het Rijks die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan je vertoond zijn. Deze cookies worden niet door Het Rijks zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kun je cookies weigeren?

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser of klik hier). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn. Op de sites van Het Rijks tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Het Rijks kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.
Wijzigingen

Het Rijks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Het Rijks.